Uncategorized

Het speelveld van Leiderschap

By 18 november 2022 No Comments

Het is voor ons een tweede natuur geworden om op een integrale wijze te kijken naar organisaties. Daarbij kijken we door de bril van ons Organizational Journey model. Nadat de ‘bestemming’ van de organisatie (purpose, missie, visie) helder is, wordt ‘Leiderschap & Gedrag’ de eerste prioriteit. Vaak wordt voetstoots aangenomen dat de leiders wel in staat zullen zijn om de nieuwe koers te realiseren.

De vraag is echter of dit waar is. In de topsport vinden we het niet meer dan normaal dat sporters fysiek en mentaal worden gecoacht en getraind om ‘fit for purpose’ op het veld te komen. Nieuwe tactieken worden vooraf uitvoerig getraind en bijgeschaafd. Bij onze inspiratiebron, het nationale rugbyteam de ‘All Blacks” van Nieuw-Zeeland is snelheidsvergroting bijvoorbeeld een drijvend principe. Statistieken leren dat door het vergroten van de snelheid van handelen (rennen, gooien van de bal, veranderen van richting), iedere speler een 40% grotere bijdrage aan het spel kan leveren. 40%!

In organisaties blijkt het veel minder gebruikelijk om het leiderschapsteam te trainen als voorbereiding op het leveren van een topprestatie. Vaak moeten leiders pas tijdens de verandering uitvinden hoe zij de beste bijdrage kunnen leveren. Met alle nadelige effecten en vertragingen ten spijt. Om te zorgen dat het leiderschapsteam ‘fit for purpose’ is, is een integrale analyse van persoonlijke en organisatorische aspecten essentieel. Wat heeft de organisatie nodig om de bestemming te realiseren? En wat moet het leiderschap kennen en kunnen om deze bestemming te bereiken? Heeft de leider ook het vertrouwen van de organisatie? Wat zijn de kwaliteiten en valkuilen van ieder persoon individueel en wat zijn deze van het team? Wat zijn de blinde vlekken? In deze blinde vlekken zit overigens vaak de grootste ontwikkelruimte. Het onder ogen komen van deze blinde vlekken is soms confronterend en vraagt moed en commitment. Maar leidt er uiteindelijk toe dat het leiderschapsteam een topprestatie kan leveren tijdens de verandering.

Als we nog even in de metafoor van de topsport blijven denken, is leiderschapsontwikkeling niets meer dan het creëren van een speelveld waarin leiders in alle veiligheid worden geconfronteerd met hun eigen kwaliteiten, valkuilen en vooral ook blinde vlekken. Het is ook het speelveld waarin ze kunnen oefenen, vallen en weer opstaan om als individuen als team nieuw gedrag en nieuwe spelpatronen te ontwikkelen. Wij kunnen je hierbij helpen.

Hoe wij dit doen?
Door de ontwikkelthema’s van de organisatie en de persoonlijke kwaliteiten en drijfveren van de leiders samen te brengen. Door veiligheid en uitdaging te bieden. Door liefdevol te confronteren en aan te moedigen. Door te begrenzen en te verbinden. Maar vooral door onze integrale aanpak. Geen dogmatisch model of theoretische exercitie maar een tailormade programma gebaseerd op persoonlijke en organisatie ontwikkelbehoeften die we vooraf hebben geïnventariseerd vanuit onze integrale bril.

Centrale vraag in deze inventarisatie is: ‘hoe dienen alle kerngebieden zich in relatie tot elkaar te ontwikkelen om de bestemming effectief waar te maken’. Vanuit het antwoord op deze vraag bouwen wij een ontwikkelprogramma bestaande uit bijeenkomsten die niet ‘on top off’ zijn, maar juist waardevolle pas-op-de-plaats momenten zijn. Waarbij we ervoor zorgen dat de persoonlijke en de organisatieontwikkeling elkaar gaan versterken, en last but not least, leiden tot groei in veiligheid en effectiviteit.

 

Over de auteur
Marcel Voets is partner bij Upane, een management consultancybureau in ‘s-Hertogenbosch.
“We humanize your strategy by guiding you on your organizational journey through an integrated approach leading to a positive employee and customer experience which leads to sustainable development.”
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marcel Voets via +31 610888161 of marcel.voets@upane.nl.