Ontwikkel het leiderschap in jouw bedrijf

Het belang van duurzaamheid neemt toe, de menselijke waarde verschuift van welvaart naar welzijn en digitalisering en technologie groeien maar door. De wereld verandert, dit vereist een ander type leider.

Upane coacht en begeleidt managers in bedrijfstransities, zodat zij in staat zijn om een bedrijf duurzaam te laten groeien. Ontdek hoe wij dit doen.

“Blijf als manager jezelf, blijf authentiek.
Dat is een van de beginselen van sterk leiderschap.”
Ingrid van Zutphen

Nieuwe rol van leiders
Professionals willen op eigen kracht hun inbreng leveren, teams worden steeds zelfsturender, organisaties platter en in netwerken
geschakeld. Wat is dan de rol nog van de klassieke, formele aanvoerders in dit hybride geheel? Al die losse, quasizelfstandige elementen met elkaar verbinden.

Leiderschap heeft daarnaast een meer persoonsgebonden dimensie.
Goede leiders zijn cultuurdragers, inspireren met visie en voorbeeldgedrag. Zij vormen een hefboom voor vernieuwing, bieden continuïteit en identificatie.

Ontwikkelprogramma
Om die leider te zijn, wil je de juiste technieken en competenties combineren. In ons ontwikkelprogramma ontdekken managers hoe ze daarmee omgaan. Met een goede focus op een humanizing strategy – een aanpak gericht op de mens – leren ze zelf de duurzame groei in te zetten.

Organizational journey
Leiderschap is onderdeel van een integrale aanpak. Dit noemen we de organizational journey. Ontdek aan welke andere kerngebieden je wilt werken om een veranderkrachtige organisatie te worden.

Lees meer over onze kerngebieden

Zet in op duurzame groei en ontwikkel je leiders.

Neem contact op