Onze certificeringen

Een veranderkrachtige organisatie worden betekent voor iedere organisatie iets anders. Vanuit Upane begeleiden wij dit proces op maat. Wat dat zoal inhoudt, vertellen we je graag. Zo kijken wij bijvoorbeeld samen welke verandering gewenst of noodzakelijk is, welke talenten daarvoor nodig zijn en matchen dit met de talenten in de eigen organisatie.

We zoeken ook samen uit welke begeleiding er vanuit Upane nodig is en welk talent wij daar het beste voor in kunnen zetten. Onze partners en experts hebben allemaal hun eigen talenten en expertises. Zij zetten graag een stap naar voren of juist terug, in lijn met wat er nodig is.

Wij weten dat ‘hoe dieper een talent is ontwikkeld, hoe breder het talent kan worden ingezet’. Daarom blijven onze talenten zich ontwikkelen en beschikken wij over diverse certificeringen. Wij kunnen dus putten uit een behoorlijke bron van methodes en benaderingen. Bij elke nieuw vraagstuk kijken we wat het beste past. ‘One size does not fit all’ namelijk.

Vertel wat wij voor jou kunnen betekenen

Onze certificeringen

DISC
Het model van DISC is een waardeoordeelvrij instrument dat voorkeursgedrag in kaart brengt binnen een specifieke context of omgeving. Het geeft als het ware een “hands-on” antwoord op de vraag “waarom doen mensen zoals ze doen?”. Dit inzicht legt de basis voor een betere onderlinge communicatie en samenwerking, helderheid onder welke (werk)omstandigheden iemand het best tot zijn of haar recht komt, maar het geeft ook handvatten hoe er op de beste manier leiding gegeven kan worden.

Insights Discovery
Een toegankelijk kleurenmodel gebaseerd op het gedachtegoed van psychologische voorkeuren van Carl Gustav Jung. Insights koppelt die voorkeuren aan 4 kleuren. Ze geven je op een aansprekende manier inzicht in je eigen reacties en gedrag en helpen je om te begrijpen waarom andere mensen heel ander gedrag laten zien. Het geeft een sterke basis voor effectieve samenwerking en optimaal functioneren.

ManagementDrives
Geeft diepgaand inzicht in individuen, teams en organisaties. Het model is gebaseerd is op zes drijfveren die van invloed zijn op denken, perceptie, gedrag en cultuur binnen een team en organisatie. Het maakt een unieke verbinding tussen organisatieontwikkeling en cultuur, teamontwikkeling en individueel leiderschap. De drijfveren laten zien welke onderdelen van de organisatieontwikkeling van nature meer of minder aandacht krijgen. Dit inzicht betekent dat er bewust aandacht kan worden besteed aan elke stap in de organisatieontwikkeling, vanuit de belangen van de organisatie.

Myers-Briggs Type Indicator®
De MBTI® is een van de meest bekende persoonlijkheidsinstrumenten ter wereld. Het biedt een constructief, flexibel kader dat toegepast kan worden voor diverse vraagstukken op het gebied van menselijke interactie en persoonlijke ontwikkeling. Het MBTI-profiel laat zien hoe een individu omgaat met de wereld om zich heen en geeft inzicht in zijn/haar motivatie en de motivatie van anderen. Dit biedt een sterke basis voor levenslange persoonlijke ontwikkeling en groei, wat ten grondslag ligt van een betere persoonlijke effectiviteit.

ProfileDynamics®
De wereld verandert in hoog tempo en dat vraagt om aanpassingsvermogen van organisaties én de mensen die er werken. De Profile Dynamics aanpak geeft inzicht in de persoonlijke drijfveren van mensen, laat zien hoe die drijfveren doorwerken in teams en organisaties en geeft handvatten om hiermee aan de slag te gaan met individuen en teams om de organisatie te verbeteren.

Prosci ADKAR®-model
Dit model is gebaseerd op het inzicht dat organisatieverandering alleen kan plaatsvinden als individuen veranderen. Door de doelen en resultaten van succesvolle verandering te benoemen, stelt het ADKAR-model leiders en change management teams in staat om hun activiteiten te richten op wat individuele mensen nodig hebben om te veranderen. En daarmee wordt het gewenste resultaat voor de organisatie behaald.

RealDrives
Dit is een krachtige methode op basis van drijfveren. Dit instrument meet naast onze onbewuste voorkeur voor bepaalde drijfveren, ook de aanpassing van ons gedrag onder invloed van onze omgeving. RealDrives meet zowel op individueel- als teamniveau. Het helpt organisaties effectiever om te gaan met mensen en mensen effectiever te zijn in organisaties.

ScrumMaster®
Scrum is een Agile raamwerk – een effectievere en flexibelere manier van werken – die het voor een team mogelijk maakt projecten op een productievere wijze op te leveren en eventuele problemen snel te tackelen. Scrum is bij uitstek geschikt voor complexe projecten waarvoor je op voorhand geen detailplanning kunt maken. De scrum master fungeert als coach voor het ontwikkelteam en de product owner en laat ze optimaal presteren. Hij/zij zorgt voor overzicht, snelheid, reflectie en bewaakt het proces.

TMA
TMA Methode is een geïntegreerde systematiek voor strategisch talentmanagement en ondersteunt zowel medewerker als managers met heldere en positief geformuleerde selectie-, ontwikkeling- en coaching instrumenten. De basis van TMA-methode is de koppeling van individuele talenten (psychometrie) aan professionele gedragsindicatoren, op basis van competenties en resultaatgebieden. Hiermee kunnen mensen makkelijk gematcht worden met functies, rollen en een passende omgeving. Daarnaast geven de TMA analyses inzicht in de manier waarop je de functionele gedragsontwikkeling van mensen kunt versnellen en hun performance kunt vergroten. TMA is gebaseerd op positieve psychologie.

Om welke talenten vraagt jouw organisatie?
Laat het ons weten of vraag advies.

Neem contact op