Jouw weg naar een effectieve organisatie

Om als organisatie effectief te zijn, is er een samenspel tussen mensen, structuren en processen nodig. Wanneer een bedrijf verandert, beweegt het samenspel mee. Dat is soms lastig. We zijn namelijk gewoontedieren en vinden veranderen moeilijk.

Upane helpt opdrachtgevers met het ontwikkelen, invoeren en fijn slijpen van structuren en routines, zodat medewerkers worden ondersteund om de beweging in gang te zetten.

“Het is geen systeem dat je implementeert, maar een beweging die je creëert.
Het is ook geen nieuw proces dat je doorvoert, maar een verandering die je begint.”
Léon Peters

Wat maakt veranderen lastig?
Als twee bedrijven fuseren, moeten twee culturen, systemen en processen samen één worden. Dat betekent dat bedrijf A met ERP-systeem X moet overstappen op systeem Y van bedrijf B. Op papier lijkt dit eenvoudig, maar in de praktijk vraag je medewerkers om iets heel moeilijks te doen: veranderen. Mensen zijn gewoontedieren en vinden het niet fijn om hun routines aan te passen.

Een fusie is nog maar één voorbeeld van een verandering binnen een organisatie. Andere katalysators zijn verscherpte organisatiekernwaarden of een nieuwe bedrijfskoers die op duurzaamheid vaart. Misschien wil je verder digitaliseren of professionaliseren om je organisatie effectiever en wendbaarder te maken. Voor al deze veranderingen zijn nieuwe structuren en processen nodig.

Het is niet zozeer de vraag of een bedrijf verandert, maar wanneer. Er zijn namelijk drie grote trends gaande, waar ieder bedrijf uiteindelijk mee te maken krijgt: duurzaamheid, technologie en digitaliseren, en veranderende menswaarden. En die veranderingen gaan zo exponentieel snel dat ze veel onzekerheden met zich meebrengen. Systemen, processen en structuren geven houvast en zijn daarom van groot belang.

Waar wil je heen?
Structuren en processen moeten aansluiten bij de context van de organisatie: de omgeving en de bestemming. Uiteindelijk wil je dat ze jouw doelstellingen ondersteunen. Bovendien maken structuren en processen het mogelijk dat medewerkers een substantiële bijdrage kunnen leveren aan de bestemming, en dat ze hun talenten kunnen laten groeien en bloeien.

We tekenen structuren vaak als een hark. Een stijve hark zelfs. Een dergelijke structuur is moeilijk te veranderen en aanpassingen zijn lastig door te voeren. Hoe mooi is het dat een organisatie zou zwermen als een groep spreeuwen; onderling verbonden en snel communicerend op weg naar hun bestemming. Samen ontdekken we graag hoe dat voor jouw organisatie kan werken.

Zo kom je achter je bestemming

Onze kerngebieden
De organisatie-effectiviteit is verweven met onze andere vier kerngebieden. Ze kunnen niet zonder elkaar bestaan. Ontdek welke dit zijn.

Ontdek alle kerngebieden

Laat processen en structuren bijdragen aan je organisatie.
Dan omarmen medewerkers de verandering.

Neem contact op