Beweging vraagt om een integrale veranderaanpak

In onze ogen valt of staat beweging in organisaties bij het hanteren van een integrale veranderaanpak. Een aanpak waarbij de bestemming centraal staat. Waar kom je vandaan? En waar wil je naartoe? Dit pad vormt uiteindelijk jouw organizational journey.

Onze integrale aanpak draait om het waarderen van het goede en het beetpakken van datgene wat beter kan. We zien het ene niet los van het andere en brengen alles in lijn. Wij regisseren het totale proces samen met jou, ondersteunen jouw leiders en begeleiden de implementatie. In dit proces zetten we jouw medewerkers centraal. Door aandacht te schenken aan een positieve employee experience voelen jouw medewerkers zich verbonden en komen zij in beweging.

Wat je belooft, moet je ook doen
De employee experience is de perceptie die de (potentiële) werknemer heeft van jouw organisatie. Deze perceptie is subjectief. Het is een gevoel of een mening gebaseerd op de belofte die je als werkgever doet. De basis van zo’n belofte is de Employee Value Proposition (EVP); het aanbod dat je aan je (potentiële) medewerkers doet. Dit is meer dan salaris en een goede werkomgeving. Cultuur, zingeving en organisatiewaarden geven steeds vaker de doorslag om ergens te gaan of blijven werken. Een goede EVP komt overeen met de purpose van de organisatie, is geloofwaardig en een goede reflectie van waarom (potentiële) medewerkers voor je zouden willen werken. De mate waarin medewerkers het gevoel hebben dat deze belofte wordt nagekomen, bepaalt de employee experience.

Een positieve employee experience
Het bereiken van een positieve employee experience is een continu proces. Dat start met de purpose, de bestemming: dé reden dat medewerkers naar hun werk komen. Medewerkers hebben ten aanzien van de purpose hele expliciete verwachtingen. Dit geldt ook voor hun verwachtingen ten aanzien van de Employee Journey en zelfs hoe de organisatie is ingericht. De verwachtingen over leiderschap en de verbinding tussen organisatie en medewerkers zijn veel meer impliciet. Het is belangrijk om hierover constant in gesprek te blijven.

Het resultaat van een optimale integrale afstemming van de vijf kerngebieden van de organizational journey is dat percepties en verwachtingen in grote mate overeenkomen met de werkelijkheid: een positieve employee experience.

Bestemming

De bestemming bepaalt waar je naartoe gaat als organisatie en hoe je daar komt. Het geeft richting aan je strategie en drijfveren.

Zo bepaal je dat

Leiderschap 

Leiders op alle niveaus in je organisatie zijn essentieel om de juiste energie tot stand te brengen. Goede leiders zijn cultuurdragers.

Zo doe je dat

Employee journey

Door te bouwen aan de employee journey, bouw je ook aan een beweging in je organisatie.

Zo bereik je dat

Organisatie-effectiviteit

Een effectieve organisatie stelt teams en medewerkers in staat om succesvol bij te dragen aan de bestemming.

Zo werkt dat

Verbinding

Verbinding is de rode draad door jouw organisatie. Medewerkers zijn verbonden met het bedrijf, leidinggevenden en elkaar.

Zo gaat dat