Team

Partners

Marcel Voets

Partner

Marcel Voets brengt dertig jaar ervaring mee in directiefuncties en strategische HR. Omdat hij zijn inbreng leverde op sleutelposities binnen topbedrijven (Procter & Gamble, Coca-Cola European Bottlers, TomTom en Bavaria) weet hij uit directe ondervinding wat werkt en wat niet. Uniek is de combinatie tussen ervaring in grote internationale corporates en succesvolle familiebedrijven. Hij is uiterst gedreven; een aanjager die durft te mikken op ambitieuze doelen, nooit gaat voor het grijze gemiddelde. Hij weet mensen rond de wezenlijke thema’s te mobiliseren en – zelf generalist – precies de juiste specialisten in te schakelen op het juiste moment. Man die snel en geloofwaardig commitment verwerft in alle lagen van de organisatie, verandering aanzwengelt en duurzaam verankert.

Maike Veldhoen

Partner

Vrouw met een missie: toekomstbestendige organisaties creëren die blije klanten hebben en waar mensen werken die zowel energie krijgen van hun werk als energie stoppen in hun werk. Maike is een transformatiemanager met ervaring in een groot familiebedrijf. Zij is gespecialiseerd in het ontwikkelen, uitvoeren en borgen van een maatwerk strategie om tot die energieke organisatie te komen. Haar kracht is haar integrale kijk op organisaties. Daarbij maakt ze dankbaar gebruik van haar gecombineerde achtergrond in bedrijfskunde en marketing/sales.

Associates

Margriet van Zijl

Associate Partner Bestemming

Margriet heeft een brede management ervaring op het gebied van strategie, marketing, innovatie en sales. Ze heeft deze ervaring opgedaan in executive posities bij diverse bedrijven waaronder Procter & Gamble, Auping, Dorel (Maxi Cosi) en Bugaboo. Margriet ondersteunt de organisatie met het formuleren van een heldere visie en groei ambitie, en weet dit te vertalen in een gedegen plan van aanpak voor implementatie binnen de organisatie en haar werknemers. Zij is gericht op samenwerking met de stakeholders en diverse geledingen binnen het bedrijf, maar ook door inspiratie van buiten naar binnen te halen. Daarbij coacht Margriet de medewerkers om gezamenlijk nieuwe oplossingen te ontdekken en toe te passen. Zij doet dat op een inspirerende, doortastende, pragmatische en duurzame wijze.

Madde Willemsen

Associate Leiderschap & Gedrag

Madde Willemsen heeft meer dan 25 jaar ervaring als trainer, consultant en coach. Ze is afgestudeerd en gepromoveerd psycholoog.

Als trainer is zij gespecialiseerd in leiderschap, (interculturele) communicatie, persoonlijke effectiviteit, teamwork en organisatieveranderingen. Als coach begeleidt zij medewerkers, seniors, managers, en directieleden, bij vragen rondom loopbaan, werkdruk of job performance.
Haar achtergrond biedt een sterke kennis van en ervaring met psychologische en organisatorische processen. Dit stelt haar in staat om verschillende coaching- en trainingsmodellen en -technieken in te zetten, zodat ze echt kan werken met wat het meest past in de situatie en bij de vraag die er ligt.
In haar aanpak is zij enthousiast en humorvol, en creëert zij een veilig leeromgeving.

Thorkell Sauren

Associate Leiderschap & Gedrag

Specialist in het ombuigen van weerstand naar veranderingsbereidheid. Daarin komt zijn brede ervaring als bedrijfskundige en als procesbegeleider en teamcoach – zijn ervaring dus met zowel ‘hoofd’ als ‘hart’ – volledig tot zijn recht. Thorkell verstaat de kunst om vanuit die gecombineerde achtergrond kwetsbaarheden bespreekbaar te maken. Daarmee laat hij een team bouwen aan het fundament van veiligheid en vertrouwen en ontstaat er ruimte voor constructieve conflicten, betrokkenheid en het nemen van verantwoordelijkheid.

Ward Grootens

Associate Leiderschap & Gedrag

Ward Grootens begeleidt ondernemingen, MT’s en individuele managers. Als HRD- en bedrijfskundige ligt zijn hart en specialisatie vooral bij performance- en people management. In 2020 komt zijn tweede managementboek hierover uit. Het liefst werkt hij – als adviseur, trainer of coach – met leidinggevenden in de operatie van de organisatie; daar waar veranderingen van gedrag van leidinggevenden en medewerkers direct zichtbaar worden in resultaten.

Yvonne Fijneman

Associate Leiderschap & Gedrag

Yvonne van Oosten

Associate Leiderschap & Gedrag

Yvonne heeft zich in de ruim 30 jaar als interim-manager en consultant/coach met name onderscheiden in het begeleiden van teams op management-, directie- en bestuursniveau. Ze is al in veel verschillende (familie)bedrijven ingezet op cultuurveranderingen, samenwerkingsproblemen en daaraan ten grondslag liggende mentaliteitsissues. In haar aanpak focust ze vooral op persoonlijk leiderschap en het nemen van verantwoordelijkheid voor de impact van je gedrag waarbij voor haar het doel voorop staat. Zij staat erom bekend dat zij confronterend maar ook ontwapenend is en daarom zeer effectief. Het niet behalen van het gewenste resultaat is voor haar geen optie.

Marcha Ringsma

Associate Partner Verbinding

Marcha zet medewerkers centraal in de verandering. Waarom? Omdat zij het succes bepalen. Zij ZIJN de verandering. Wanneer je medewerkers echt verbindt aan de bestemming en zorgt dat zij begrijpen wat ze zelf kunnen bijdragen om die bestemming succesvol te bereiken, ontstaat er betrokkenheid en beweging.

In de afgelopen jaren heeft Marcha verschillende (middel)grote organisaties, zoals het Summa College, SintLucas, Royal Swinkels Family Brewers, Carglass, Engie en ASR, geadviseerd en begeleid op het gebied van medewerkersbeleving, interne, verander- en leiderschapscommunicatie. Ze is gedreven en betrokken. Een strategisch denker en pragmatische uitvoerder. Met een kritische blik en een groot kwaliteitsbesef.

Léon Peters

Associate Partner Organisatie Effectiviteit

Léon heeft jarenlange ervaring in het succesvol begeleiden van transformaties in zowel grote internationale corporates als familiebedrijven. Op ondernemende en creatieve wijze begeleidt hij directies in het bereiken van hun bestemming. Op basis van zijn dieptekennis van processen, systemen en organisatie-inrichting is hij in staat om met uw team nieuwe vormen te vinden om de organisatie effectiviteit zo in te richten dat iedereen een actieve bijdrage kan leveren aan de bestemming. Daarbij heeft hij een scherp gevoel voor de veranderkundige uitdagingen die de reis van de organisatie met zich meebrengt. Door zijn positieve energie en het vermogen talenten te ontwikkelen, ontstaat een duurzame verandering, die van waarde is voor alle stakeholders.

Joris Martens

Associate Organisatie Effectiviteit

Agile-lean teamcoach met jarenlange ervaring in het faciliteren en leiden van programma’s gericht op innovatie, startups en productontwikkeling. Zijn focus ligt daarbij op het ontwikkelen van medewerkers. Wil een organisatie relevant en waardevol blijven, dan ligt daar de essentie. Dat vraagt vermogen om risico’s te kunnen nemen, de wil om transparant te zijn over gemaakte fouten en de routine om verbeteringen te implementeren. Joris leidt en coacht die trajecten.

Arjan de Grijs

Associate Partner Employee Experience

Arjan de Grijs neemt ruim 20 jaar ervaring in zowel HR als operaties mee. Hij bekleedde diverse directierollen op het gebied van HR in internationale beursgenoteerde bedrijven zoals ’s werelds grootse industriële verpakker Greif inc. of de Europese marktleider op het gebied van Veevoeders, ForFarmers. Maar Arjan werkte ook voor middelgrote nationale bedrijven zoals Eneco en AVR. Arjan kent als geen ander het proces rondom strategievorming. Maar wat nog meer zijn aandacht heeft is het proces om van strategie tot uitvoering te komen. Wat hem hierin het meeste intrigeert is de impact van medewerkersbeleving op dit proces. Arjan coacht organisaties dan ook om de medewerkersbeleving te laten aansluiten bij de organisatie bestemming. Met veel energie, humor en een pragmatische aanpak helpt hij organisaties de juiste randvoorwaarden te creëren zodat hun medewerkers kunnen transformeren tot ware ambassadeurs.

Iris van Mastrigt

Associate Employee Experience

Iris is gepassioneerd over procesverbetering, digitalisering en transformaties. Met meer dan 20 jaar ervaring bij multinationals in generalistische en specialistische rollen binnen het HR speelveld, is Iris een gedreven HR professional. Zij is analytisch, creatief en pragmatisch.
Met haar overtuiging dat bedrijven succesvoller zijn met aandacht voor de employee experience helpt zij bedrijven de medewerker echt centraal te zetten.

Operations management

Ayla Voets

Programma coördinator

Samen met Bart Godthelp zorgt Ayla ervoor dat wij onze aandacht kunnen richten op onze klanten. Ayla faciliteert de consultants in hun werkzaamheden en ondersteunt waar nodig in programma’s en projecten.
Een energieke dame met een achtergrond in bedrijfskunde waarmee ze een multidisciplinaire en frisse blik werpt op zaken. Ze heeft oog voor detail en haalt haar energie uit het oplossen van ingewikkelde kwesties. Ayla is integer, spontaan, flexibel en zeer gedreven. Verbinden is haar kracht.

Bart Godthelp

Operations Manager

Als onze Operations Manager zorgt Bart dat wij onze aandacht kunnen richten op onze klanten. Met meer dan twintig jaar ervaring in professionele dienstverlening weet hij wat daar voor nodig is. Zijn grootste kwaliteit is dingen die ingewikkeld lijken eenvoudig te maken. Naast dat het leuk is om met hem samen te werken, brengt hij structuur en duidelijkheid.

Office management

Daniëlla van Valen

Office Manager

Samen met Graciela Duran is zij het aanspreekpunt voor klanten en medewerkers van Upane. Is al meer dan twintig jaar actief in als personal assistent in het bedrijfsleven en heeft in die tijd veel directeuren, bestuurders en ondernemers bijgestaan in de secretariële ondersteuning. Werkt doelgericht, kan snel schakelen, is creatief en goed in het aanbrengen van structuur en het organiseren.

Graciela Duran

Office Manager

Samen met Daniella van Valen het aanspreekpunt voor klanten en medewerkers van Upane. Beschikt over meer dan twintig jaar ervaring in ondersteunende functies; in verschillende branches en functies. Graciela is een door de wol geverfde allrounder bij wie het organiseren en plannen in het bloed zit. Een doortastende virtuele assistent die energie krijgt als ze voor anderen de zaken een stuk gemakkelijker kan maken.

Partners

We geloven in de kracht van samenwerken. We willen altijd de beste opstelling neerzetten. Daarom werken wij nauw samen met onze strategische partners.

Senter

Senter Human Development

Senter is actief op het gebied van coaching en outplacement. Ze faciliteert persoonlijke groei en duurzame gedragsveranderingen bij medewerkers, zodat de organisatie haar doelen beter en sneller bereikt.
Precies in het middelpunt (Senter) werken wij toe aan resultaten in tweevoud: persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling, gedrags- en bedrijfsresultaten, mensgerichtheid en resultaatgerichtheid, leiderschap en management.

Context is leidend voor gedrag, dat gegeven zorgt ervoor dat het leren in de praktijk dient plaats te vinden. Zo hoeft er geen transfer meer gemaakt te worden van de leersituatie naar de werksituatie. Het bereiken van de businessdoelen vormt voor ons het platform om te leren. Vanuit de strategie en vervolgens de drijfveren en talenten van de medewerker en/of het team ontwikkelen we gedrag dat een verschil maakt voor de business. Want leren krijgt pas waarde als het toegepast wordt en uitgelijnd is met de strategie. Daar waar mogelijk en wenselijk werken we toe naar meetbare resultaten. Zo krijgt leren optimaal rendement voor alle betrokkenen.

David

David gelooft in goede merken. Merken die de organisatie overstijgen, die staan voor iets groters. Merken die verbinden. Merken met een verhaal. David zorgt dat deze organisaties hun verhaal vormen, eigen maken en uitdragen.

Door het merk uit te lijnen met de strategie van de organisatie, de interne cultuur en het publiek buiten. Door diep te doorleven waar je als organisatie voor staat en gaat, door de interne cultuur te zien als het grootste goed en door te begrijpen wat het publiek echt waardevol vindt.

Treams

Groei is voor iedereen, dat is waar we bij Treams in geloven. Het levert ruimte, energie, creativiteit en plezier op voor mensen, teams en organisaties. In een groeiende organisatie ontstaat er ruimte voor medewerkers om te groeien en te ontwikkelen. Het platform van Treams is de ideale sidekick voor iedere organisatie, wat je groeidoelstelling ook is: groeien in omzet, kwaliteit, cultuur, innovativiteit of kennis. Met de software van Treams kunnen medewerkers continu feedback vragen op hun voortgang, duidelijke doelen stellen en deze op ieder moment bijwerken en hun kennis en vaardigheden vergroten. Zo worden je medewerkers elke dag een beetje beter.

Treams en Upane hebben de ambitie om de reis die klanten inzetten te borgen en laten beklijven op een duurzame manier. Waar Upane de beweging in gang zet en richting geeft, kan Treams deze versnellen en verankeren.

Reflect

Reflect Bedrijfspsychologen

Een Team van bedrijfspsychologen dat met de juiste mix van methodische gedegenheid en persoonlijke bevlogenheid tot individuen, teams en organisaties weet door te dringen. Diepgang en precisie die nodig zijn om zaken in gang te zetten die vertrekken vanuit intrinsieke motivatie (of de cultuur van een organisatie), niet omdat het ‘moet’ of een functie het voorschrijft. Vaak aan de basis van noodzakelijke, heilzame veranderingen; in de persoonlijke sfeer of als team dan wel organisatie als geheel. Diensten: coaching, assessment, team- en organisatieontwikkeling, cultuurverandering, MD en leiderschapsprogramma’s.