Team

Managing Partner

Marcel Voets

Managing Partner

Marcel Voets brengt dertig jaar ervaring mee in directiefuncties en strategische HR. Omdat hij zijn inbreng leverde op sleutelposities binnen topbedrijven (Procter & Gamble, Coca-Cola European Bottlers, TomTom en Bavaria) weet hij uit directe ondervinding wat werkt en wat niet. Uniek is de combinatie tussen ervaring in grote internationale corporates en succesvolle familiebedrijven. Hij is uiterst gedreven; een aanjager die durft te mikken op ambitieuze doelen, nooit gaat voor het grijze gemiddelde. Hij weet mensen rond de wezenlijke thema’s te mobiliseren en – zelf generalist – precies de juiste specialisten in te schakelen op het juiste moment. Man die snel en geloofwaardig commitment verwerft in alle lagen van de organisatie, verandering aanzwengelt en duurzaam verankert.

Bestemming

Organisatie effectiviteit

Connectie

Maike Veldhoen

Associate Bestemming

Vrouw met een missie: toekomstbestendige organisaties creëren die blije klanten hebben en waar mensen werken die zowel energie krijgen van hun werk als energie stoppen in hun werk. Maike is een transformatiemanager met ervaring in een groot familiebedrijf. Zij is gespecialiseerd in het ontwikkelen, uitvoeren en borgen van een maatwerk strategie om tot die energieke organisatie te komen. Haar kracht is haar integrale kijk op organisaties. Daarbij maakt ze dankbaar gebruik van haar gecombineerde achtergrond in bedrijfskunde en marketing/sales.

Eveline Jansen

Practice Leader Organisatie Effectiviteit

Hoe breng je weer flow in werkwijzen en routines? In dat vraagstuk ligt de kracht van Eveline Jansen. Zij heeft jarenlange ervaring als leidinggevende en ondernemer en weet feilloos de vinger op de zere plek te leggen waarom het nu niet ‘stroomt’ in de organisatie. De afgelopen tien jaar heeft zij vanuit een HR-omgeving verander- en ontwerptechnieken in de praktijk gebracht. Zij heeft directeuren uit diverse sectoren geadviseerd en bijgestaan om ervoor te zorgen dat zij hun organisatie effectiever in kunnen richten en weer in een positieve flow komen.

Nico Verheijden

Practice Leader Connectie

Nico is een ervaren professional in het marketing- en communicatievak, zowel in een rol als ondernemer als in een rol als adviseur. Hij is gefascineerd door wat het je oplevert als je je als merk op een goede manier weet te manifesteren, zowel intern als in een veranderende markt. Hij heeft de afgelopen jaren verschillende grote organisaties geholpen de vertaalslag te maken van strategie naar merk, communicatie en gedrag. Nico is analytisch sterk en werkt en communiceert met een aanstekelijk enthousiasme waarmee hij alle lagen van een organisatie weet te raken.

Leiderschap & Cultuur

Medewerkersbeleving

Bas van Gils

Practice Leader Leiderschap & Cultuur

Een ervaren bedrijfspsycholoog die houdt van zijn vak dat hij zowel op strategische HR posities als in de hoedanigheid van consultant heeft toegepast. De sleutel tot succes en plezier vinden in een persoon, team of organisatie, daar gaat het hem om. Vaak zit die verscholen in gedragingen of zelf tiny habits die veranderd moeten worden, net zo vaak dient de diepte gezocht worden naar persoonlijke drijfveren of het dna van een team of organisatie. Inzicht, eye openers en hernieuwd elan zijn het resultaat, openen nieuwe perspectieven.

Madina Schut

Associate Leiderschap & Cultuur

Hoe faciliteer je organisaties, teams en mensen maximaal in hun transitie en ontwikkeling? Voor dat vraagstuk gaat het hart van Madina sneller kloppen. Zij werkt al jaren als adviseur, coach, trainer en programmamanager en heeft daarin ervaring bij diverse grote organisaties. Wat haar met name onderscheidt in haar rol is dat ze een bedrijfskundige blik feilloos weet te combineren met een gedragskundige blik. Daardoor weet ze snel de vinger op de gevoelige plek te leggen en weet ze precies aan te geven welke interventie op zijn plaats is.

Robbie Pastoor

Associate Medewerkersbeleving

Robbie is een business-minded HR-leider: hij beseft dat HR begint en eindigt bij de business. De afgelopen 25 jaar heeft hij op internationaal vlak verschillende generalistische HR-functies vervuld. Robbie is een creatieve, prestatiegerichte teamspeler, die eenvoudig verbindingen maakt met mensen in alle lagen van een organisatie. Hij is onder meer gespecialiseerd in leiderschapsontwikkeling, het bouwen van effectieve teams en het begeleiden van verandertrajecten en heeft in die rol jarenlange ervaring met het coachen van senior leiders.

Partners

We geloven in de kracht van samenwerken. We willen altijd de beste opstelling neerzetten. Daarom werken wij nauw samen met onze strategische partners.

AWVN

Nederlandse werkgeversvereniging

AWVN staat voor vooruitgang door vernieuwend werkgeven. Vooruitgang betekent verandering en ontwikkeling. Veel organisaties worstelen met deze veranderingen en met de vraag hoe zij dit vanuit een organisatieperspectief kunnen inrichten zodat het ook werkt. Niet de strategie alleen maar de implementatie en executie daarvan door de mensen in de organisatie zijn doorslaggevend voor het succes.
AWVN heeft hiervoor een unieke propositie (Zinder) die is gebaseerd op al haar ervaringen met veranderingen in de arbeidsverhoudingen vanuit de praktijk en de mensen die het dagelijkse werk doen. AWVN en Upane hebben als gezamenlijk doel om organisaties en medewerkers vooruitgang vanuit hun eigen kracht te laten boeken.

Gwynt

Move to great performance

Gwynt is hét adviesbureau voor het familiebedrijf en werkt met en voor ondernemende familiebedrijven in de industrie, retail en wholesale. Wij dromen van sterke, trotse familiebedrijven in volle bloei als motor van de maatschappij en leidend in een wereld in verandering. Wij begrijpen de dynamiek van het familiebedrijf en combineren onze marktkennis met inhoudelijke expertise en veranderkracht. Onze klanten bereiken hierdoor blijvende resultaten, bloei en een cultuur van continu verbeteren.

Senter

Senter Human Development

Senter is actief op het gebied van coaching en outplacement. Ze faciliteert persoonlijke groei en duurzame gedragsveranderingen bij medewerkers, zodat de organisatie haar doelen beter en sneller bereikt.
Precies in het middelpunt (Senter) werken wij toe aan resultaten in tweevoud: persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling, gedrags- en bedrijfsresultaten, mensgerichtheid en resultaatgerichtheid, leiderschap en management.

Context is leidend voor gedrag, dat gegeven zorgt ervoor dat het leren in de praktijk dient plaats te vinden. Zo hoeft er geen transfer meer gemaakt te worden van de leersituatie naar de werksituatie. Het bereiken van de businessdoelen vormt voor ons het platform om te leren. Vanuit de strategie en vervolgens de drijfveren en talenten van de medewerker en/of het team ontwikkelen we gedrag dat een verschil maakt voor de business. Want leren krijgt pas waarde als het toegepast wordt en uitgelijnd is met de strategie. Daar waar mogelijk en wenselijk werken we toe naar meetbare resultaten. Zo krijgt leren optimaal rendement voor alle betrokkenen.

David

David gelooft in goede merken. Merken die de organisatie overstijgen, die staan voor iets groters. Merken die verbinden. Merken met een verhaal. David zorgt dat deze organisaties hun verhaal vormen, eigen maken en uitdragen.

Door het merk uit te lijnen met de strategie van de organisatie, de interne cultuur en het publiek buiten. Door diep te doorleven waar je als organisatie voor staat en gaat, door de interne cultuur te zien als het grootste goed en door te begrijpen wat het publiek echt waardevol vindt.

Treams

Groei is voor iedereen, dat is waar we bij Treams in geloven. Het levert ruimte, energie, creativiteit en plezier op voor mensen, teams en organisaties. In een groeiende organisatie ontstaat er ruimte voor medewerkers om te groeien en te ontwikkelen. Het platform van Treams is de ideale sidekick voor iedere organisatie, wat je groeidoelstelling ook is: groeien in omzet, kwaliteit, cultuur, innovativiteit of kennis. Met de software van Treams kunnen medewerkers continu feedback vragen op hun voortgang, duidelijke doelen stellen en deze op ieder moment bijwerken en hun kennis en vaardigheden vergroten. Zo worden je medewerkers elke dag een beetje beter.

Treams en Upane hebben de ambitie om de reis die klanten inzetten te borgen en laten beklijven op een duurzame manier. Waar Upane de beweging in gang zet en richting geeft, kan Treams deze versnellen en verankeren.

Reflect

Reflect Bedrijfspsychologen

Een Team van bedrijfspsychologen dat met de juiste mix van methodische gedegenheid en persoonlijke bevlogenheid tot individuen, teams en organisaties weet door te dringen. Diepgang en precisie die nodig zijn om zaken in gang te zetten die vertrekken vanuit intrinsieke motivatie (of de cultuur van een organisatie), niet omdat het ‘moet’ of een functie het voorschrijft. Vaak aan de basis van noodzakelijke, heilzame veranderingen; in de persoonlijke sfeer of als team dan wel organisatie als geheel. Diensten: coaching, assessment, team- en organisatieontwikkeling, cultuurverandering, MD en leiderschapsprogramma’s.