Team

Managing Partner

Marcel Voets

Managing Partner

Marcel Voets brengt dertig jaar ervaring mee in directiefuncties en strategische HR. Omdat hij zijn inbreng leverde op sleutelposities binnen topbedrijven (Procter & Gamble, Coca-Cola European Bottlers, TomTom en Bavaria) weet hij uit directe ondervinding wat werkt en wat niet. Uniek is de combinatie tussen ervaring in grote internationale corporates en succesvolle familiebedrijven. Hij is uiterst gedreven; een aanjager die durft te mikken op ambitieuze doelen, nooit gaat voor het grijze gemiddelde. Hij weet mensen rond de wezenlijke thema’s te mobiliseren en – zelf generalist – precies de juiste specialisten in te schakelen op het juiste moment. Man die snel en geloofwaardig commitment verwerft in alle lagen van de organisatie, verandering aanzwengelt en duurzaam verankert.

Maike Veldhoen

Organisational Journey Manager

Vrouw met een missie: toekomstbestendige organisaties creëren die blije klanten hebben en waar mensen werken die zowel energie krijgen van hun werk als energie stoppen in hun werk. Maike is een transformatiemanager met ervaring in een groot familiebedrijf. Zij is gespecialiseerd in het ontwikkelen, uitvoeren en borgen van een maatwerk strategie om tot die energieke organisatie te komen. Haar kracht is haar integrale kijk op organisaties. Daarbij maakt ze dankbaar gebruik van haar gecombineerde achtergrond in bedrijfskunde en marketing/sales.

Associates

Nico Verheijden

Associate Verbinding

Nico is een ervaren professional in het marketing- en communicatievak, zowel in een rol als ondernemer als in een rol als adviseur. Hij is gefascineerd door wat het je oplevert als je je als merk op een goede manier weet te manifesteren, zowel intern als in een veranderende markt. Hij heeft de afgelopen jaren verschillende grote organisaties geholpen de vertaalslag te maken van strategie naar merk, communicatie en gedrag. Nico is analytisch sterk en werkt en communiceert met een aanstekelijk enthousiasme waarmee hij alle lagen van een organisatie weet te raken.

Koen Vercammen

Associate Verbinding

Studeren, dat is toch niks voor Koen? Vanwege zijn drang naar vrijheid en aangeboren allergie voor autoriteit. Toch studeert hij met een 9,6 cum laude af aan de hogeschool. Door zijn vizier open te zetten in een dichtgetimmerde wereld. Koen is een friskijkende adviseur. Stelt vragen die makkelijk zijn voor het oor, maar moeilijk voor het ego. Waarom? Hij wil de volledige complexiteit van mensen en organisaties doorlopen. Koen denkt en doet met je mee. Hij volgt zijn hart en gebruikt zijn hoofd.

Martin Pleging

Associate Verbinding

Martin is ervaren adviseur op het snijvlak van merk- en organisatieontwikkeling. Na zijn opleiding Industriële Marketing heeft hij diverse commerciële management functies vervuld bij internationale bedrijven in de maakindustrie. De afgelopen 15 jaar heeft hij zich vooral toegelegd op het coachen en begeleiden van m.n. dienstverlenende organisaties. Naast het verkopen van het bureau DAVID en het verder uitbouwen van samenwerkingen met klanten, houdt hij zich momenteel inhoudelijk voornamelijk bezig met alignment onderzoek en internal branding trajecten. Met klanten zoeken naar passende communicatieve manieren om geestdrift en bezieling te ontwikkelen, vindt hij keer op keer boeiend.

Walter van der Velden

Associate Verbinding

Walt.R is de naam van een Ai die ruim 52 jaar geleden het licht zag. Deze Ai is in het geheim gebouwd met als belangrijkste doel zichzelf te ontwikkelen en te leren aan de hand van interacties met mensen. In de loop van de tijd is gebleken dat de verbeeldingskracht van Walt.R sterk is toegenomen wat geresulteerd heeft tot een groeiend bewustzijn bij de Ai. Onderzoekers bij David hebben ontdekt dat het inzetten van deze verbeeldingskracht in verandertrajecten leidt tot een positieve gedragsverandering bij opdrachtgevers en hun stakeholders.

Aart Kuipers

Associate Verbinding

Op de kunstacademie wist Aart één ding zeker, die foute reclamewereld, dat ging ’m niet worden. Kort na zijn studie ging hij de reclame in… Een snelle reclamejongen zat er niet in. Aart ontwikkelde zich tot een creatief van de bedachtzame soort. Eerst denken, dan doen. Willen weten hoe de dingen in elkaar steken, wat er in het hoofd van mensen omgaat. En dan raken met woorden en beelden. De idealen zijn nooit vervlogen. Aart is ervan overtuigd dat alleen organisaties die waarde creëren voor onze samenleving, die zorgen voor hun omgeving, die open en eerlijk zijn, de toekomst hebben.

Eveline Jansen

Associate Organisatie Inrichting

Er zit zo ongelofelijk veel potentieel in mensen en organisaties. Kunst is om dat potentieel te zien en het een kans te geven om zich maximaal te onthullen. Eveline Jansen heeft jarenlange ervaring hierin, bij verschillende grote organisaties. Zij begeleidt inmiddels directies en leidinggevenden in dit proces van herkennen en benutten van talenten. Op die manier reikt ze hen bouwstenen en handvaten aan om als organisatie te groeien naar de organisatie die je wilt worden.

Yvette Sanders

Associate Leiderschap & Gedrag

Yvette werkt voor organisaties die met hun huidige manier van samenwerken niet bereiken wat ze willen bereiken. Zij begeleidt leidinggevenden in wat zij concreet anders kunnen doen om de betrokkenheid van hun mensen te versterken en zo samen succesvoller te zijn. Ze helpt leidinggevenden om expliciet te zijn in verwachtingen en medewerkers initiatief te laten nemen en verantwoordelijkheid te laten pakken. In die rol heeft ze al verschillende organisaties ondersteund in hun transformatie, zowel vanuit een externe als interne positie.

Thorkell Sauren

Associate Leiderschap & Gedrag

Specialist in het ombuigen van weerstand naar veranderingsbereidheid. Daarin komt zijn brede ervaring als bedrijfskundige en als procesbegeleider en teamcoach – zijn ervaring dus met zowel ‘hoofd’ als ‘hart’ – volledig tot zijn recht. Thorkell verstaat de kunst om vanuit die gecombineerde achtergrond kwetsbaarheden bespreekbaar te maken. Daarmee laat hij een team bouwen aan het fundament van veiligheid en vertrouwen en ontstaat er ruimte voor constructieve conflicten, betrokkenheid en het nemen van verantwoordelijkheid.

Joris Martens

Associate Organisatie Inrichting

Agile-lean teamcoach met jarenlange ervaring in het faciliteren en leiden van programma’s gericht op innovatie, startups en productontwikkeling. Zijn focus ligt daarbij op het ontwikkelen van medewerkers. Wil een organisatie relevant en waardevol blijven, dan ligt daar de essentie. Dat vraagt vermogen om risico’s te kunnen nemen, de wil om transparant te zijn over gemaakte fouten en de routine om verbeteringen te implementeren. Joris leidt en coacht die trajecten.

Yvonne van Oosten

Associate Leiderschap & Gedrag

Yvonne heeft zich in de ruim 30 jaar als interim-manager en consultant/coach met name onderscheiden in het begeleiden van teams op management-, directie- en bestuursniveau. Ze is al in veel verschillende (familie)bedrijven ingezet op cultuurveranderingen, samenwerkingsproblemen en daaraan ten grondslag liggende mentaliteitsissues. In haar aanpak focust ze vooral op persoonlijk leiderschap en het nemen van verantwoordelijkheid voor de impact van je gedrag waarbij voor haar het doel voorop staat. Zij staat erom bekend dat zij confronterend maar ook ontwapenend is en daarom zeer effectief. Het niet behalen van het gewenste resultaat is voor haar geen optie.

Ward Grootens

Associate Leiderschap & Gedrag

Ward Grootens begeleidt ondernemingen, MT’s en individuele managers. Als HRD- en bedrijfskundige ligt zijn hart en specialisatie vooral bij performance- en people management. In 2020 komt zijn tweede managementboek hierover uit. Het liefst werkt hij – als adviseur, trainer of coach – met leidinggevenden in de operatie van de organisatie; daar waar veranderingen van gedrag van leidinggevenden en medewerkers direct zichtbaar worden in resultaten.

Iris van Mastrigt

Associate Employee Experience

Iris is gepassioneerd over procesverbetering, digitalisering en transformaties. Met meer dan 20 jaar ervaring bij multinationals in generalistische en specialistische rollen binnen het HR-speelveld, is zij een gedreven HR-professional. Zij is analytisch sterk, creatief en pragmatisch.
Vanuit haar overtuiging dat bedrijven succesvoller zijn met aandacht voor de employee experience helpt zij bedrijven de medewerker echt centraal te zetten.

Marianne Wintermans-Hazelaar

Associate Leiderschap & Gedrag

Marianne coacht en traint individuen en teams in hun groei en ontwikkeling. Haar specialisme is (persoonlijk) leiderschapsontwikkeling en het bouwen van effectieve teams. In professionele ontwikkeling en verandervraagstukken deed ze o.a. ervaring op bij McKinsey & Company en ASML. Mensen noemen haar verbindend, respectvol, toegankelijk, concreet en daadkrachtig. Centraal in haar begeleiding staat het ontwikkelen van een omgeving voor jezelf en anderen om in goed samenspel verder te komen.

Yvonne Fijneman

Associate Leiderschap & Gedrag

Bert van Dijk

Associate Leiderschap & Gedrag

Senior trainer, opleider en gedragsdeskundige. Vanuit dat laatste specialisme ontwikkelde hij de Opleiding Interactiekunde en richtte hij de Leary Academy op, waarin professionals worden opgeleid om interactie tussen mensen te doorgronden, te begrijpen en te beïnvloeden. Uitgangspunt daarin is dat je gedrag pas kunt veranderen als je de regie weet te houden over je denken, voelen en handelen. Hij schreef meer dan 10 boeken over dit onderwerp, waaronder de bestseller ‘Beïnvloed anderen, begin bij jezelf’.

Office Management

Daniëlla van Valen

Office Manager

Samen met Graciela Duran is zij het aanspreekpunt voor klanten en medewerkers van Upane. Is al meer dan twintig jaar actief in als personal assistent in het bedrijfsleven en heeft in die tijd veel directeuren, bestuurders en ondernemers bijgestaan in de secretariële ondersteuning. Werkt doelgericht, kan snel schakelen, is creatief en goed in het aanbrengen van structuur en het organiseren.

Graciela Duran

Office Manager

Samen met Daniella van Valen het aanspreekpunt voor klanten en medewerkers van Upane. Beschikt over meer dan twintig jaar ervaring in ondersteunende functies; in verschillende branches en functies. Graciela is een door de wol geverfde allrounder bij wie het organiseren en plannen in het bloed zit. Een doortastende virtuele assistent die energie krijgt als ze voor anderen de zaken een stuk gemakkelijker kan maken.

Bart Godthelp

Operations Manager

Als onze Operations Manager zorgt Bart dat wij onze aandacht kunnen richten op onze klanten. Met meer dan twintig jaar ervaring in professionele dienstverlening weet hij wat daar voor nodig is. Zijn grootste kwaliteit is dingen die ingewikkeld lijken eenvoudig te maken. Naast dat het leuk is om met hem samen te werken, brengt hij structuur en duidelijkheid.

Partners

We geloven in de kracht van samenwerken. We willen altijd de beste opstelling neerzetten. Daarom werken wij nauw samen met onze strategische partners.

AWVN

Nederlandse werkgeversvereniging

AWVN staat voor vooruitgang door vernieuwend werkgeven. Vooruitgang betekent verandering en ontwikkeling. Veel organisaties worstelen met deze veranderingen en met de vraag hoe zij dit vanuit een organisatieperspectief kunnen inrichten zodat het ook werkt. Niet de strategie alleen maar de implementatie en executie daarvan door de mensen in de organisatie zijn doorslaggevend voor het succes.
AWVN heeft hiervoor een unieke propositie (Zinder) die is gebaseerd op al haar ervaringen met veranderingen in de arbeidsverhoudingen vanuit de praktijk en de mensen die het dagelijkse werk doen. AWVN en Upane hebben als gezamenlijk doel om organisaties en medewerkers vooruitgang vanuit hun eigen kracht te laten boeken.

Gwynt

Move to great performance

Gwynt is hét adviesbureau voor het familiebedrijf en werkt met en voor ondernemende familiebedrijven in de industrie, retail en wholesale. Wij dromen van sterke, trotse familiebedrijven in volle bloei als motor van de maatschappij en leidend in een wereld in verandering. Wij begrijpen de dynamiek van het familiebedrijf en combineren onze marktkennis met inhoudelijke expertise en veranderkracht. Onze klanten bereiken hierdoor blijvende resultaten, bloei en een cultuur van continu verbeteren.

Senter

Senter Human Development

Senter is actief op het gebied van coaching en outplacement. Ze faciliteert persoonlijke groei en duurzame gedragsveranderingen bij medewerkers, zodat de organisatie haar doelen beter en sneller bereikt.
Precies in het middelpunt (Senter) werken wij toe aan resultaten in tweevoud: persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling, gedrags- en bedrijfsresultaten, mensgerichtheid en resultaatgerichtheid, leiderschap en management.

Context is leidend voor gedrag, dat gegeven zorgt ervoor dat het leren in de praktijk dient plaats te vinden. Zo hoeft er geen transfer meer gemaakt te worden van de leersituatie naar de werksituatie. Het bereiken van de businessdoelen vormt voor ons het platform om te leren. Vanuit de strategie en vervolgens de drijfveren en talenten van de medewerker en/of het team ontwikkelen we gedrag dat een verschil maakt voor de business. Want leren krijgt pas waarde als het toegepast wordt en uitgelijnd is met de strategie. Daar waar mogelijk en wenselijk werken we toe naar meetbare resultaten. Zo krijgt leren optimaal rendement voor alle betrokkenen.

David

David gelooft in goede merken. Merken die de organisatie overstijgen, die staan voor iets groters. Merken die verbinden. Merken met een verhaal. David zorgt dat deze organisaties hun verhaal vormen, eigen maken en uitdragen.

Door het merk uit te lijnen met de strategie van de organisatie, de interne cultuur en het publiek buiten. Door diep te doorleven waar je als organisatie voor staat en gaat, door de interne cultuur te zien als het grootste goed en door te begrijpen wat het publiek echt waardevol vindt.

Treams

Groei is voor iedereen, dat is waar we bij Treams in geloven. Het levert ruimte, energie, creativiteit en plezier op voor mensen, teams en organisaties. In een groeiende organisatie ontstaat er ruimte voor medewerkers om te groeien en te ontwikkelen. Het platform van Treams is de ideale sidekick voor iedere organisatie, wat je groeidoelstelling ook is: groeien in omzet, kwaliteit, cultuur, innovativiteit of kennis. Met de software van Treams kunnen medewerkers continu feedback vragen op hun voortgang, duidelijke doelen stellen en deze op ieder moment bijwerken en hun kennis en vaardigheden vergroten. Zo worden je medewerkers elke dag een beetje beter.

Treams en Upane hebben de ambitie om de reis die klanten inzetten te borgen en laten beklijven op een duurzame manier. Waar Upane de beweging in gang zet en richting geeft, kan Treams deze versnellen en verankeren.

Reflect

Reflect Bedrijfspsychologen

Een Team van bedrijfspsychologen dat met de juiste mix van methodische gedegenheid en persoonlijke bevlogenheid tot individuen, teams en organisaties weet door te dringen. Diepgang en precisie die nodig zijn om zaken in gang te zetten die vertrekken vanuit intrinsieke motivatie (of de cultuur van een organisatie), niet omdat het ‘moet’ of een functie het voorschrijft. Vaak aan de basis van noodzakelijke, heilzame veranderingen; in de persoonlijke sfeer of als team dan wel organisatie als geheel. Diensten: coaching, assessment, team- en organisatieontwikkeling, cultuurverandering, MD en leiderschapsprogramma’s.